Klubová karta STU

Klubová karta STU je ďalší bonus, ktorý poskytuje Slovenská technická univerzita v Bratislave svojim študentom. Je určená pre všetkých študentov STU, ktorí si zakúpia alebo reaktivujú študentskú ISIC kartu, a umožňuje robiť online rezervácie športovísk a ďalších športových a tanečných aktivít na celej STU. Systém momentálne beží v skúšobnej verzii.

Na začiatku akademického roka získa každý zapísaný študent STU kredit vo výške 20 bodov. Tieto body môžu študenti použiť na rezerváciu športových zariadení a ďalších športových a tanečných aktivít na ktorejkoľvek fakulte STU alebo v Centre akademického športu STU (areál na Mladej garde), ktoré majú pre systém klubovej karty STU vyhradené voľné kapacity. Za každú rezerváciu sa študentovi strhne určitý počet bodov v závislosti od typu rezervácie.

Je možné rezervovať si termín pre jednotlivca (napr. v posilňovni, plavárni, tanečnom kurze a pod.) alebo sa môže rezervovať celé športové zariadenie (napr. tenisový kurt, plážové ihrisko a pod.). Celkovo je do systému klubovej karty momentálne zapojených 28 športových zariadení / aktivít.

Do systému klubovej karty STU sa prihlasuje na webovej stránke karta.stuba.sk prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla platného v AIS. Na športovisku sa musí študent vždy preukázať svojím ISIC preukazom.

 

 

SK / EN