Plávanie

Plávanie na FEI STU

FEI STU disponuje 25 m bazénom, v ktorom priebeha výčba plávania pre I.ročnik FEI a FIIT STU. Cieľom je naučiť sa a zdokonaliť plavecké štýly kraul, prsia a znak. Obrátky, štartový skok a záchrana topiaceheho sú tiež súčasťou metodiky pedagógov vyučujúcich na plavárni. Poslúcháči I. ročníka majú plávanie ako povinnú TK a musia preukázať plaveckú gramotnosť (preplávať 50 m), pokiaľ sú  napr.z dôvodu reprezentacie SR v ľubovolnom športe "oslobodení" z povinných hodín TK . Poslucháči , ktorý nevedia plávať majú vyhradený bazén pre hodiny neplavcov. Študenti vyšších ročníkov sa môžu v rámci povinnej a dobrovolnej TK prihlásiť na plávanie. Cieľom hodín plávania je zdokonaliť svoje lavecké zručnosti. Veľmi dobrí plavci majú možnosť reprezentovať FEI a FIIT v rámci VŠ ligy prebiehajúcej medzi bratislavskými fakultami.

Plaváreň na FEI STU je sprístupnená aj verejnosti. Záštitu nad časom pre ňu určeným preberá Plavecký oddiel Vysokoškolského športového klubu FEI STU. V časoch vyhradených pre klub môžu plávať iba členovia Plaveckého oddielu. Akademická, ale aj široká verejnosť, sa môže do oddielu prihlásiť priamo na vrátnici plavárne na FEI STU. Podmienky: vyplnenie prihlášky, súhlas s podmienkami prevádzky a zaplatenie členského prispevku. Časy vyhradené pre verejnosť  a členské príspevky nájdete TU

SK / EN