Úspechy našich študentov, športovcov na významných domáciach aj medzinárodných podujatiach v sezone 2011-2012.

Univerziáda SR - letná časť

Na Univerziáde SR - letná časť, ktorú organizovala FTVŠ UK v Bratislave svojimi výkonmi zaujali:

  • basketbalový výber Bratislavy zložený prevažne zo študentov FEI a SvF STU obsadil 1. miesto
  • Ondrej Jurčák (FIIT) 2. miesto beh na 800m
  • Dominika Tomašovičová (SvF) 2. miesto beh na 100m
  • Jana Olšová (SvF) 2. miesto disk
  • Zuzana Harčariková (UM) 3. mieasto beh na 100 m 
  • A tím STU (Lapšanský, Naňová, Jurčák, Mačejovská) 3. misto beh 4 x 350 m 
  • Ján Gallik (FCHPT) 3. miesto horská cyklistika
  • Katarína Felgerová (FCHPT) 3. miesto plávanie 50m znak

 

Univerziáda SR - zimná čast

Na Univerziáde SR - zimnej časti, ktorú organizovala UMB Banská Bystrica sa zúčastnilo 22 športovcov STU BA, ktorí získali spolu 11 medailí.

 

Svetová letná univerziáda 2011

Na Svetovej letnej univerziáde 2011 v čínskom Shenzhene sa zúčastnilo sedem študentov STU.
V športovej streľbe to boli Boris Stanko, Martin Sooky, Balász Urban, Július Vass a Monika Zemková, ktorá získala zlatú medailu. Kostelničák Martin reprezentoval v cyklistike a Dagmar Barániková v šerme.

 

Svetová zimná univerziáda

Na Svetovej zimnej univerziáde v tureckom Erzureme reprezentoval Tomáš Bartalský v lyžovaní- freestyle.

 

Výber reprezentantov TJ Slávia STU

Výber výsledkov pretekárov- reprezentantov oddielov a klubov TJ Slávia STU v roku 2011
(MS-Majstrovstvá sveta, ME-Európy,MSJ,MEJ-- juniorov,AMS-akademici, M SR-M.Slovenska)

Atletika
ME družstiev, seniori, 2 členovia ( V.Šimík,K.Pokorná), M SR 1.m.-4, 2.m.-4.,3.m.-5 medajlí

Baseball, softball
ME -12.m.ženy, ME B skup. 4.m. muži, , MEJ 6.m. jky, Extra liga ženy 5.m, II.Liga. muži 2.m,
I.Liga jri. – 2.m, jky -3.miesto.
Reprezentanti SR: baseball m: P.Teslík, J.Rautner, Š.Prochazka, M.Noga, M.Ešmír,M.Bošanský
Softball ž: A.Zigová, I.Zigová, K.Vrabčeková, L.Šestáková, P.Tamášová, P.Murínová
Softball jrky: P.Tamášová, P.Uhlíková, S.Biháryová

Beach voleyball 
BVL Liga 5.miesto

Jachting
ME 3.m., M SR 2.miesto

Jazdectvo
Pohárové preteky : 6x 1.m, 1x2.m.,6x3.m., M SR 2x1.m.,3x2m.,1x3.miesto,
Reprezentanti SR : M.Noskovičová, J.Slaviková, T.Kuchár, L.Szebényiová

Judo
ME 23 : M.Zagorov účasť , AMS M.Zagorov 16.m., M.Janata účasť, Extraliga 2.m., I.Liga jky -3.miesto,
Reprezentanti SR : M.Zagorov, P.Jurčík, M.Janata, Z.Kišandová, A.Pétereová, V.Majorošová, K.Cibulová, P.Kiss, P.Švábek, R.Hotový, T.Mlynarčíková

Moderná gymnastika
ME SSJ : L.Ondrišová 22.m, N.Okáliová 41.m., 22. m. N.Okáliová, M.Podlucká,
M SR : 7x1.m.,3x2.miesto, M SR jky : 2x2m.,4x3.miesto.
Reprezentanky SR : A.Vizváriová, M.Podlucká, A.Pokorná, N.OKáliová, jky : L.Odrišová, S.Jakičová, A.Langermannová.

Moderný päťboj
MS: T.Škopek , ME: T.Škopek 46.m., MSJ: T.Škopek 38.m., J.Szalay47.miesto, M SR : T.Škopek 3.m.,
M SR J: T.Škopek 1.miesto.
Reprezentanti SR : sen-jri -T.Škopek, J:Szalay, Ju.Szalay, kadeti- M.Vacula, A.J.Kondrk.

Plávanie
Reprezentanti SR jri: A- R:Paulen, B- M.Taligová, T.Bániková.

Synchro-plávanie
1.miesto na SPF junioriek- reprezentantky SR: N.Daabousová,M.Sandanusová, K.Smatanová, L.Achberegerová, M.Reichová, J.Vesna, N.Michajlovová.

Šach
M SR seniorov v KŠ: Polakovič 6.m.,M SR jri : A.Kováč 2.m., V.Šebo 3.miesto.
Repezetntanti SR : P.Polakovič, jri : A.Kováč, V.Šebo

Šerm
MS: 86m., MSJ: 35,SPjri: 16.m., U 23 1.m., EPK 1.m., ME kadetov 5.miesto – M.Cellerová,- fleuret,
Repetezentanti SR: M.Cellerová, P.Celler, A.Králik, M.Vilhem, S.Blanár,

Tenis
ME do 14.r. – 5-8.m. Molčan, M SR 3x1.m, 1x2.miesto, kateg. 12,14,16,18 ročných

Veslovanie
MS U 23- 15.m.na skife A.Rédr, (2010 4.miesto na MSJ ), MEJ štyrka bez korm. -12.miesto.
M SR : 2x1.m, 3x3.miesto,.Reprezentanti SR: A.Rédr, P.Legény, jri :J.Ferko,T.Paluš,M.Tomík, P.Trnka

SK / EN